تجدید میثاق فرماندهان نیروی زمینی ارتش با آرمان های امام خمینی(س)