دیدار نخست وزیر پاکستان با یادگار امام در حرم مطهر حضرت امام خمینی (س)