تجدید میثاق وزیر، معاونان و کارکنان وزارت کار با آرمان های امام خمینی(س)