تجدید میثاق جامعه کارگری کشور با آرمان های امام راحل