تجدید میثاق وزیر و فرهنگیان آموزش و پرورش با آرمان های امام راحل