رییس هلال احمر: امام راحل هلال احمر را شغل انبیاء ذکر کردند