تجدید میثاق مسئولین شهرستان بهارستان با آرمان های امام راحل