رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها: امام راحل یک شخصیت عالم و عارف بود