امام جمعه پاکدشت: بعد از نهضت اسلامی امام راحل دنیا به بیداری رسید
امام جمعه پاکدشت: بعد از نهضت اسلامی امام راحل دنیا به بیداری رسید

امام جمعه پاکدشت با حضور در حرم مطهر امام راحل گفت: هر کجا نام امام خمینی(س) می آید در کنار نام مبارک شان یاد شهدا نیز می درخشد. تمام خوبی ها  و خیرها از برکات وجود ایشان است.

وی در گفتگو با خبرنگار آستان مقدس امام خمینی(س) گفت: امام بود که استقلال را در کشور نهادینه کرد و هنوز هم با وجود دشمنی های بسیار استقلال در کشور حفظ شده است.

امام جمعه پاکدشت در ادامه تصریح کرد: بهد از نهضت اسلامی ایران بود که بیداری در جهان شکل گرفت زیرا قدرت و بزرگی ایشان بود که در دنیا و دین غوغا به پا کرد. اگر از آرمان های امام راحل دور شویم به گمراهی کشیده می شویم.