جدید میثاق جمعی از ائمه جماعات مساجد قم با آرمان های امام خمینی(س)