تجدید میثاق جمعی از دانش آموزان استثنایی با آرمان های امام راحل (س)