سخنان محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور یادگار امام