تجدید میثاق سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور سردار سیاری با آرمان های امام راحل