گزارش تصویری : تجدید میثاق کتابداران و کارکنان کتابخانه های کشور با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا