یادگار امام: آن چیزی که ریشه اسلام را خشک می کند اختلاف است، ما یک امت هستیم