گزارش تصویری :دیداراعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشوربا یادگار امام
عکاس : امرالله عزیز نیا