گزارش تصویری : وداع مدافعین حرم (همراهان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ) با امام شهیدان
عکاس : امرالله عزیز نیا