دیدار شهردار و رئیس شورای شهر تهران با یادگار امام