گزارش تصویری : تجدید میثاق مدیران و کارکنان وزارت نفت با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا