گزارش تصویری : تجدید میثاق مدیران و کارکنان بنیاد مسکن با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا