تجدید میثاق اعضای کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت شهید مزاری با آرمان های امام راحل