گزارش تصویری : تجدید میثاق مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیزنیا