گزارش تصویری : تجدید میثاق مسئولین و اعضای وزارت کشور با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا