تجدید میثاق مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با آرمانهای امام راحل
تجدید میثاق مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با آرمانهای امام راحل

به گزارش خبرنگار آستان، مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم معنوی با اهدای تاج گل و قرائت زیارت نامه یاد و خاطره پیر جماران را گرامی داشتند.