گزارش تصویری : تجدید میثاق مدیران و کارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا