گزارش تصویری : تجدید میثاق شورای هماهنگی هیتهای مذهبی مهاجرین افغانی با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا