گزارش تصویری : تجدید میثاق مسئولین و اعضای سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا