امام‌خمینی(س): پرستاری و خدمت به بیماران یک خدمت سخت اما بسیار ارزنده است