تحویل سال 1397 در حرم مطهر امام راحل
تجویل سال 97

بسم الله الرحمن الرحیم

شب آخر از سال 1396 است از زمره ی لیالی ماه رجب و به نقلی شهادت امام هادی و جمع دوستان در کنار مرقد مطهر امامگرد هم آمدیم تا آخرین لحظات سال 96 و آغازین دقایق سال 97 را باهم به ذکر دعا و ثنا .و انشالله به استجابت آن دعاها مشغول باشیم ایام نماز مغرب هم بود و نماز را با هم قرائت کردیم مبارکی این لحظات را چند برابر کرد قبل از هرچیزی درود خدا را نثار میکنیم به روح امام بزرگوارمان فرزندان امام ، شهدای عظیم الشان انقلاب مدفونین در کنار بارگاه امام بخصوص آیت الله هاشمی و همه ی درگذشتگان خودمان و قبل از اینکه باهم تا آغازین لحظات سال صحبت کنیم فاتحه ای را استدعا میکنم که همراه هم برای روج بلند همه ی آن بزرگواران قرائت کنیم .

روایتست از امام هادی همان را بهانه ی صحبت امروزم میکنم و چند دقیقه ای را پیرامون این روایت صحبت میکنیم حضرت می فرمایند من هانت غلیه نفسه فلا تامن شره کسی که خودش را پست میشمارد از شرش ایمن مباشید خیلی مضمون بلندی در این فراز امام هادی نهفته بطور طبیعی به ذهن ما میرسد که کسیکه خودش را پست می شمارد حتما آدم حقیری است توان اینکه ضرری به ما برساند و شری به ما برساند ندارد اما دقیقا حضرت عکس آن را اشاره میکنند میفرمایند کسی که خود را حقیر می شمارد خودش را پست می شمارد از او ترسید او شرس بیش از هرکسی ممکن است گریبان شما را بگیرد چرا ؟ برای اینکه واقعیتش این است که انسان هست و عزت نفسش اگر کسی عزت نفس نداشته باشد آمادگی برای هر فراز و فرودی دارد آن چیزی که باعث می شود انسان از مدار انسانیت خارج نشود عزت نفس است یک تعبیری مولی الموحدین امیرالمومنین (ع) دارند این را همیشه آویزان گوشمون کنیم لا تکن عبده غیرک فقد جعلک الله حرا عبد غیر خودت نباش چرا ؟ چون خداوند تو را آزاده آفریده خداوند تو را حر آفریده ببینید حریت از چه درجه ای از اهمیت برخوردار است که اولین مواجهه ای که سید الشهدا با لشکر کوفه پیدا میکند رو میکنند به فرمانده آنها و می فرمایند اسمتان چیست و او میگوید حر حضرت می فرمایند همینطور که اسمت حر است خودت هم حر باشی چون وقتی آدمی حریت داشت عبد نبود دیگر ذلیل نمی شود کسی که ذلیل نشد تن به خفت نمیدهد انوقت اگر برای او درست تعریف کنید که گناه خفت است آن حقیقت درونی وجود او آن عزت نفس او او را از گناه دور می دارد آدمی که عزیز است به مال دیگران دست درازی نمیکند دروغ نمیگوید تهمت نمی زند عقده گشایی نمیکند این بیت بسیار عامیا نه ای است که در لسان مردم جاریست مضمون همین روایت امام هادیست با خدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خواهی کن این یعنی همین کسی که خودش را حقیر می شمارد ازش بترسید چون هر چه خواهی میکند روزی امام سجاد 8. .45 داشت از پشت دیوار یک خانه ای میگذشت دید از درون آن خانه صدای فسق و فجوری می آید فردی از آنجا عبور میکرد حضرت گفتند صاحب این خانه کیست ؟

عبد است یا حر است هزار عبد را میگیرد و یک شبه آزاد میکند گفت بله پیداست اگر حریت واقعی داشت اگر سر سپردگی به خدا داشت اگر نفس خودش برای خودش عزیز بود اگر توجه به معنویت توجه به حقیقت انسانیت داشت درمقابل خدا سرکشی نمیکرد خب اگر بخواهیم عزیز باشیم چه باید بکنیم ؟یک تعبیری در قران هیت فان العزت لله جمیعا یک مورد دیگری دارد فان العزت لله لرسوله و للمومنین اما نکته بزنگاهش این است که همه عزت اذعان خداست شما اگر میخواهید عزیز باشید حتی در چشم مردم رابطه تان را با خدا درست تعریف کنید ان الذین امنو و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمان ودا کسانیکه ادم های خوبی اند خداوند محبت آنها را در دل مردم قرار می دهد اگر عزیز بخواهید پیش خدا هم باشید باز به این است که به دامان حقیقت الهی به دامان معرفت الهی ریسمان پیوند با خدا متوسل شوید یکی از این ریسمانها که ما به آن استغاثه میکنیم امام هادیست صاحب همین شب که البته همه اینها اوازه هایی است که از گلوی مبارک پیامبر صادر شده از این وجود نازنین پیامبر چنین انوار قدسیه ای صادر شده که یکی از آنها امام هادیست مابقی هم همه هر چه هستند پرتو وجود پیامبرند درحقیقت به سبب اتصال به این حقیقت نادر به سبب اتصال به این حقیقت پاک محمدیه تولید شده اند.

امام هادی فرمود : من حالت علیه نفسه فلا تامن ره کسی که خود را ذلیل میداند از شرش ایمن نباشید چون کسی که عزیز است دیگران را هم عزیز میخواند دیگران را هم بزرگ میخواهد دیگران را هم احترام میکند آثار عزت یکی اش این است که آدمی که حقیر نیست انتقاد پذیر است انتقاد ناپذیری معلول حقارت نفس من و شماست وقتی ما خودمان را آنقدر کوچک میدانیم که فکر میکنیم اگر کسی به کا انتقاد کند هویت ما را زیر سوال برده انتقاد ناپذیر میشویم وقتی ادمی عزیز شد دنیا و آخرت را زیبا میبیند عزت و انسان چشم روشن بین میدهد عزت به انسان هویت مستقلی در جهان میبخشد که آنگاه میتواند با دنیا یک ارتباط عاطفی برقرار کند آدم وقتی حقیر شد قدر خودش را نمیداند اندازه یخودش را کوچک 14.38 بداند .اجازه بدهید نقدی بزنیم نقدی بزنیم به وجود مبارک اماممان که اگر بخواهیم یکی از بزرگترین صفات امام را بر بشماریم این است که امام به مردم ما به جامعه ما به کشور ما به ملت ما عزت بخشید اگر بخواهیم بگوییم دوره ی امام آغاز چه نکته ای در تاریخ ایران بود قبل از ان نبود و بعد از آن بروز پیدا کرد عزت ملیست عزت اسلامیست این را دست کم نگیریم این یک دستاورد بزرگ برای جامعه اسلامیست .

حضرت فرمود من هانت علیه نفسه فلا تامن شره (کسیکه خودش را حقیر میشمارد از شرش ایمن مباشید ) میدانید چرا چون انتهای آن بر میگردد به اینکه کسیکه به خودش ظلم میکند اباییی ندارد به شما هم ظلم کند این لات های قدیم قدیم میخواستند دعو.ا کنند اول از همه یک چاقو به خودشان می زدند که طرف مقابل میگفت اینکه با خودش اینگونه میکند دیگر به ما چه میکند کسی که خودش بر خودش ارزش قائل نیست قطعا برای من و شما هم ارزش قائل نیست

نوروز ففصل نو شدن است عید هم یکی از مصادرش عود است یعنی بازگشت آدمی در نوروز باید بر خودش هم برگردد سال اگر باز میگردد سال اگر نو می شود ما هم باید سعی کنیم نو بشویمو این نو شدن یکی از مواردش و مصادیقش که شاید هم یکی از بزرگترین مصادیقش استاین است که ما عزت خود را بدست بیاوریم اگر رگهایی از عدم توجه خودمان به خودمان است او را بهش توجه میکنیم بازگشت به عزت شخصی مان بازگشت به عزت خانوادگی مان بازگشت به عزت جمعی مان همین را بهانه کنم و در چند دقیقه ای که تا نوروز باقیمانده به این نکته به دوستان توجه دهم که بیایید در نوروز در این عید عود به یک عزت نفس پیدا کنیم اگر احیانا ظرفیت هایی از حقارت رو در خودذماتن میبینیم انها را کور کنیم و از بین ببریم .

همینجا روایتی هم بخوانم در چند دقیقه ی باقیمانده که اعمال فردا هم هست معلی خنیث یکی از روات معتبر شیعه است از امام صادق روایتی را دارد که مرجوم شیخ طوسی در مصباح نقل کرده بسیار مناسب است که دویتان اگر مییتوانند فردا اعمالش را انجاکم دهند که این هم خود یکی از ادله این است که ائمه ما به این روز توجه داشتند به این عید را به رسمیت شناختند اولا بگویم در یکی از روایات که در نوروز اسم امیرالمونین هم بوده لذا نیروز در مثال روایات ما بعنوان نام میارک امیرالمومنین هم نامیده شده معلی میگوید که حضرت فرمودند اذا کان یوم نیروز اذا فقتسل وقت نوروز شد غسل کن و البس انفض سیابک بهترین لباسهایت را بپوش و تطیب اطیب تیبک بهترین عطری که داری را بزن و تکون ذالک الیوم ساعما روزه بگیر ماه رجب هم هست ثواب مضاعف هم دارد این روز را روزه بگیر فاذا صلیت النوافل ظهر والعصر بعداز اینکه نماز ظهر و عصر را خواندی نوافلش را هم بجا آوردی فصل بعد ذالک اربعه رکعات 4 رکعت بعدش هم جا بیاور تقرا فی کل رکعتا فاتحه و اول حمد را بخوان اشر من را ت سوره ی قت 10 مرتبه در بعدیش فاتحه الکتاب را بخوان و در بعدیش 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون خب این دو رکعت رکعت سوم حمد را بخوان 10 مرتبه قل هوالله احد چهارمی هم حمد را که خواندید 10 مرتبه معوذتین یعنی سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بعدش هم سجده شوق بجا بیائر خداوند انشالله 50 سال اگر گناه داشته باشید می بخشد .

انشالله هم بتوانید فردا هم موفق شوید ماه رجب هم هست روز شهادت امام هادی هم هست با این اعمال هم یتوانیم موفق باشیم .

تقریبا یک دقیقه تا لحظات تحویل سال باقیماده به سنت خودمان من سکوت میکنم دوستان با خودشان و خدای خودشان خلوت کنند انشالله این لحظات لحظات براورده شدن و استجابت ادعیه ما هم باشد .

یا مقلب القلئب و الابصار انیدوارم که یکایکتان سال خوبی را داشته باشید .

والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته