امام جمعه موقت تهران: ملت ما معنویت، شجاعت و اخلاص را در امام‌راحل تجربه کرد