مدیر دبستان پسرانه رفاه: باعث افتخار است که این مدرسه قدمگاه حضرت امام راحل بود
مدیر دبستان پسرانه رفاه: باعث افتخار است که این مدرسه قدمگاه حضرت امام راحل بود


محمد جعفر قرائیان مدیر دبستان پسرانه رفاه گفت: مدرسه رفاه نخستین محلی بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به آنجا آمدند و قدمگاه ایشان به شمار می رود.

وی در گفتگو با خبرنگار آستان افزود: باعث افتخار است که امام راحل برای نخستین بار وقتی به ایران آمدند به مدرسه رفاه تشریف فرما شدند ما نیز سعی کرده ایم طی این سال ها از این مدرسه فرزندان انقلابی تربیت شده و وارد جامعه شوند.

وی تصریح کرد: همین نسل جوان امروز ادامه دهنده خط و راه امام راحل خواهد بود.