آماده سازی حرم مطهر امام راحل برای ضبط محفل انس با قرآن