موحدی قاری قرآن: قطعا اگر انقلاب اسلامی نبود به راحتی به فیض تلاوت قرآن نمی رسیدیم