رمضان خلیلی قاری قرآن: به برکت انقلاب اسلامی محافل قرآنی برپاست
مضانی قاری قرآن: به برکت انقلاب اسلامی محافل قرآنی برپاست
رمضان خلیلی قاری قرآن گفت : خوشحال هستم که در کنار بارگاه ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قرآن تلاوت می کنم امام راحل فرمودند قرآن سفره ای است برای همه اقشار و این سفره معنوی برای قشر خاصی باز نیست.

این قاری قرآن که مقام اول مسابقات کشوری ارتش را کسب کرده است در گفتگو با خبرنگار آستان افزود:  به برکت انقلاب اسلامی در جلسات قرآنی برگزار می شود و امید است در طول زندگیمان این مسیر نورانی را ادامه دهیم.