برگزاری برنامه نهضت عاشورا در اندیشه‌های امام خمینی(ره)