لحظاتی ديده نشده از حضور آیت الله العظمی صانعی در حرم امام خمينی (س)