کتاب رساله ای در باب مدارا و بردباری راهی کتابفروشی ها شد
به گزارش آستان،  کتاب رساله ای در باب مدارا و بردباری با ترجمه احسان دستغیب نویسنده جوان اهل شیراز راهی کتابفروشی ها شد.

 کتاب رساله ای در باب مدارا و بردباری با ترجمه احسان دستغیب چاپ و در کتابفروشی ها توزیع شد متن زیر بخش کوتاهی از معرفی این کتاب است.

درباره کتاب رساله ای در باب مدارا و بردباری با ترجمه احسان دستغیب :
رساله‌ای در باب مدارا و بردباری از جمله نگارش های مطرح قرن هجدهم محسوب می شود، از این رو که علاوه بر تبعات قضایی این اثر در دوران خود، تعلق و پیوند آن با جریان فلسفی عصر روشنگری نیز بسیار حائز اهمیت است. کتاب با روایت داستان محکومیت ژان کَلَس، بازرگانی پروتستان که قربانی افراطی‌گری مذهبی شده آغاز می‌شود.

ولتر کارزاری به دفاع و حمایت از او تشکیل می دهد و به دنبال آن با انتقاد و نقد از دستگاه قضایی وقتِ فرانسه و نقص‌ها و سوءاستفاده‌های فراوانی که در دادگاه‌ها وجود دارد، افراطی‌گری مردم و قوانین و مقررات ضد پروتستانی را مورد بررسی قرار می دهد. و بدین طریق به دفاع از اندیشه خود در باب مدارا و بردباری‌ِ جهان‌شمول و روشنگری پیرامون این تفکر و نظریه اش می‌پردازد. این مبارزه و چالشِ ولتر در این اثر با قلمی منحصر به فرد و بعضا تیز که هنر استدلال و طنز را با هم در می آمیزد همراه شده است.

نویسنده با عبور از روایات تاریخی و تفاسیر متون دینی و تشکیک در برخی از آن‌ها، خواننده را دعوت به اندیشیدن، تامل و تفکر نموده و تشویق به مدارا و بردباری مذهبی می‌نماید و جامعه را ترغیب می‌کند که به آزادی هر شهروند احترام بگذارد. نویسنده از تعصب، بی‌تحملی و نابردباری به‌عنوان ابزارهای کشتار و خون‌ریزی در قبال بشریت یاد کرده و آن‌ها را در تضاد با اراده الهی می‌داند. ولتر نظریه خود در باب بردباری جهان‌شمول را با این اندیشه که انسان‌ها جملگی از یک سررشته بوده و با یکدیگر برادرند بسط می دهد و خوانندگان را ‌به تمرین و ممارست در بردباری و تحمل عقاید غیر، تشویق و ترغیب می‌نماید.

لازم به ذکر است این کتاب که نویسنده آن ولتر اهل فرانسه است توسط احسان دستغیب ترجمه شده و در انتشارات مهرانیش به چاپ رسیده است.