یک فعال سیاسی: عدالت اجتماعی از نقاط کانونی گفتمان امام خمینی(ره) بود
یک فعال سیاسی: عدالت اجتماعی از نقاط کانونی گفتمان امام خمینی(ره) بود

یک فعال سیاسی با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی از نقاط کانونی گفتمان امام خمینی(ره) بود، گفت: باید بررسی کنیم که نظام در زمینه کاهش فاصله طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت ،رفاه عمومی و جلوگیری از فساد و رانت چه کارنامه ای داشته است. 

به گزارش آستان، غلامرضا ظریفیان افزود: یک بخش مربوط به اصول و ارزش های ثابتی مثل لزوم درک درست از اسلام، توجه به سیره پیامبر(ص) و اهل بیت و توجه به ارزش های برخاسته از انقلاب اسلامی است. بخش دیگر وصیت نامه نیز متناسب با شرایط زمان و مکان است.

وی با بیان اینکه این اصول و ارزش های ثابت مربوط به همه زمان ها و موقعیت هاست، اظهار کرد: این اصول یعنی توجه به اسلام و سیره اهل بیت، توجه به مردم، یاری رساندن به مظلوم و مبارزه با ظالم از عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی بود و توجه به آن ها موجب تداوم انقلاب می شود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: توجه امام خمینی(ره) به محرومان و مظلومان برگرفته از نگاه دینی او بود. بر طبق قرآن، ماموریت پیامبران توجه مردم به مسأله توحید و برقراری قسط در جامعه است.معنای امروزی قسط، توزیع عادلانه ثروت ،قدرت و کرامت است. عدالت اجتماعی و توزیع منابع ثروت از نقاط کانونی گفتمان امام(ره) بود که ایشان هیچ گاه آن را رها نکرد و همواره از جنگ فقر و غنا می گفت.

ظریفیان در پایان گفت:  عدالت اجتماعی مبرم ترین مسأله جامعه ما است. رهبری هم اشاره کرده اند که در زمینه عدالت توفیق زیادی به دست نیاورده ایم. اگر می خواهیم بدانیم که چقدر به وصیت امام خمینی(ره) در زمینه تحقق عدالت اجتماعی  عمل شده است، باید بررسی کنیم که نظام در زمینه کاهش فاصله طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت ،رفاه عمومی و جلوگیری از فساد و رانت چه کارنامه‌ای داشته است.