گزارش تصویری : تجدید میثاق مسئولین و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی دژبان ارتش با آرمانهای امام راحل