گزارش تصویری : تجدید میثاق شورای اسلامی استان تهران با آرمانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیزنیا