گزارش تصویری : تجدید میثاق مسئولین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با آرمانهای امام راحل
عکاس :