تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی استان تهران با آرمان امام راحل