تجدید میثاق شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با آرمان های امام خمینی(س)