تجدید میثاق رییس و کارکنان سازمان سنجش با آرمان های امام راحل