تجدید میثاق مدیران و کارکنان مجموعه سایپاپرس با آرمان های امام راحل