تجدید میثاق مدیران و کارکنان بانک کشاورزی با آرمان های امام راحل