تجدید میثاق فرماندهان وزارت دفاع و نیروهای مسلح با امام راحل