تجدید میثاق دانشگاه بین الملل اهل بیت با آرمانهای امام راحل