تجدید میثاق مدیران و اعضای باشگاه فرهنگی ورزشی عقاب با آرمانهای امام راحل