تجدید میثاق مسئولین بسیج ایران خودرو با آرمانهای امام راحل